Sliding bearings DX

1. Struktura

Warstwa ślizgowa żywicy poliacetalowej z kieszonkami smarnymi (lub bez) na spieku brązowym, na taśmie stalowej.

2. Charakterystyka

⦁ materiał ślizgowy do pracy w warunkach ograniczonego smarowania smarem o dużej odporności na zużycie,
⦁ może być również smarowany olejem,

⦁ przeznaczony do pracy pod dużymi obciążeniami przy małych prędkościach,

⦁ szeroki zakres typoszeregu dostępny z magazynu,

⦁ wykonywany w dwóch polach tolerancji PM oraz MB – z przeznaczeniem do współpracy z wałkami w tolerancji h8 lub d8,
⦁ zachowuje się podobnie jak biały metal,

⦁ kieszonki smarne są stałym zasobnikiem środka smarnego.

3. Zastosowanie

⦁ przemysłowe: manipulatory, podnośniki, suwaki, cylindry hydrauliczne, silniki hydrauliczne, kolejki linowe dla narciarzy, osprzęt pneumatyki, sprzęt medyczny, przemysł tekstylny, rolniczy, osprzęt naukowy itd.

⦁ motoryzacyjne: układy kierownicze, suwaki foteli, tuleje zwrotnic, tuleje pedałów, osie klapy bagażnika, tuleje szczęk hamulcowych itd.

4. Parametry techniczne
DX parametry techniczne - Sliding bearings DX

5. Dostępność

⦁ z magazynu: tuleje cylindryczne, podkładki oporowe oraz taśmy,

⦁ na specjalne zamówienie: wykonania niestandardowe.

6. Wskazówki montażowe

Osadzać z użyciem trzpienia stopniowanego w otworze z wykonaną fazą wciskową po uprzednim zwilżeniu tulei lub otworu olejem.

Ustalenie: poza połączeniem wciskowym nie jest wymagane żadne dodatkowe zabezpieczenie, choć w konstrukcjach specjalnych lub dla ruchu posuwisto-zwrotnego możliwe jest również klejenie

(np. klejem Loctite).
Nie stosować do smarowania olejów amortyzatorowych, środków z dodatkiem MoS2, grafitu i innych dodatków stałych (mogących zwiększać zużycie na skutek tarcia).